Poelaert Stichting

De Poelaert Stichting heeft als doel om toe te zien op een eerbiediging van de bestemming van het Brusselse Justitiepaleis in overeenstemming met de oorspronkelijke bestemming en de visie dat in het belang van de rechtsonderhorige het gerecht en alle gerechtelijke diensten in onderlinge coördinatie moeten worden samengebracht op één plaats in Brussel, in het Justitiepaleis en de gebouwen rond het Poelaertplen (de Poelaert Campus).

 Ga verder in het Nederlands

Fondation Poelaert

La fondation Poelaert a pour mission de veiller au respect de l’affectation du Palais de justice de Bruxelles. Cette fondation agit conformément à son objectif initial et sa vision, qui sont que dans l'intérêt du sujet de droit, la justice et tous les services juridiques devraient être réunis, de manière coordonnée, dans un seul lieu à Bruxelles : dans le Palais de Justice et les bâtiments qui entourent la Place Poelaert (le Campus Poelaert). 

 Continuez en français